hp-i-info-icon

פוסטינור אינו מהווה תחליף לשימוש קבוע באמצעי מניעה. השימוש בתכשיר אינו מגן מפני מחלות מין ואינו מהווה תחליף לאמצעי הגנה ממחלות מין.

יש לעיין בעלון לצרכן המצורף.
לאחר שנטלת את התכשיר מומלץ לפנות לרופא נשים לקבלת ייעוץ ומעקב.

מידע על התרופה

שאלות ותשובות

חשבי כמה זמן

עדיין לא מאוחר. אנו נשמח לעזור לך בחישוב הזמן לנטילת פוסטינורחישוב זמן נותר

סרטון תדמית